ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ         ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

 πότε απαιτείται
διαδικασία έκδοσης
 δικαιολογητικά
 κόστος έκδοσης
 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ                ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον»

το πρόγραμμα
 δικαιούχοι
 εργασίες
 χορηγήσεις
 διαδικασίες
συν. τράπεζες
 

                                     ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

       

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων  ( ΚΕΝΑΚ- 3661/2008 ΦΕΚ Α'89) ενσωματώνεται η έννοια του ολοκληρωμένου ενεργειακού σχεδιασμού στη μελέτη των κτιρίων, που θα συμβάλλει ιδιαίτερα στη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης, στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Με την θέσπιση του ΚΕΝΑΚ μεταξύ των άλλων απαιτείται:

  1. Η Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων που αντικαθιστά τη Μελέτη Θερμομόνωσης και εκπονείται για την έκδοση οικοδομικής άδειας νέων κτιρίων, καθώς και για κάθε υφιστάμενο κτίριο εφόσον θα ανακαινίζεται ριζικά.

  2. Η διενέργεια Ενεργειακών Επιθεωρήσεων Κτιρίων, Λεβήτων και Εγκαταστάσεων Θέρμανσης και Κλιματισμού

  3. Η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Π.Ε.Α.)                                        Το Π.Ε.Α .είναι ένα έγγραφο στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση κτιρίου. Με το Π.Ε.Α .κάθε κτίριο κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία (από Α+ έως Η), καθώς επίσης καταγράφονται συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

Η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων προσδιορίζεται  βάση μεθοδολογίας υπολογισμού  της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας.

Για τον υπολογισμό  της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας λαμβάνονται υπόψη ενδεικτικά τα  παρακάτω στοιχεία.:

  • τη χρήση του κτιρίου, επιθυμητές συνθήκες  εσωτερικού περιβάλλοντος.

  • τα κλιματικά δεδομένα της περιοχής του κτιρίου.

  • γεωμετρικά χαρακτηριστικά των δομικών στοιχείων (μορφή κτιρίου , σκίαστρα κ.α.)

  • θερμικά χαρακτηριστικά των δομικών στοιχείων του κτιριακού κελύφους.

  • τεχνικά χαρακτηριστικά  της εγκατάστασης θέρμανσης (τύπος , απόδοση κ.α.)

  • τεχνικά χαρακτηριστικά της εγκατάστασης ψύξης

  • τεχνικά χαρακτηριστικά εγκατάστασης παραγωγής ζεστού νερού ΖΝΧ.

 

ΑΛΛΑΓΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΙ

Ο Νόμος 3843/2010

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΑΣ

 υπολογισμός
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ  Β ΤΑΞΗΣ

(Όλων των κτιριακών εγκαταστάσεων)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΥΕΠΕΝ : 1248

Τηλ.Φαξ:2109637023           κιν. 6977705394

email. szervoudaki@teemail.gr